سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
سایت ساز یوتاپ
گدا فرستاده خداست ، کسى که او را محروم دارد خدا را محروم داشته ، و آن که بدو بخشد خدا را سپاس و حرمت گذاشته . [نهج البلاغه]